Πολιτική επιστροφών

Το προϊόν επιστρέφει λόγω σφάλματος παράδοσης
Σε περίπτωση που ο πελάτης παραλάβει προϊόντα διαφορετικά ή με διαφορετικές ιδιότητες (π.χ. διαφορετικό χρώμα ή μέγεθος) από αυτά που έχει παραγγείλει, θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας για να επιστρέψουμε τα προϊόντα για έλεγχο και εύρεση του σφάλματος. Σε αυτή την περίπτωση τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων σε εμάς καθώς και τα έξοδα αποστολής στον πελάτη επιβαρύνουν την εταιρεία μας.

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων
Σε περίπτωση που το προϊόν που παραδίδεται στον πελάτη έχει κατασκευαστικό ελάττωμα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να επιστρέψουμε τα προϊόντα για έλεγχο και εντοπισμό του ελαττώματος.
Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν π.χ. Απόδειξη, Τιμολόγιο κλπ και στην αρχική του συσκευασία.
Για την επιστροφή του προϊόντος, ο πελάτης πρέπει να καλύψει τα έξοδα αποστολής στην εταιρεία μας και η εταιρεία μας επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.
Με την παραλαβή του προϊόντος από την εταιρεία μας ελέγχεται το αναφερόμενο ελάττωμα και σε επικοινωνία με τον πελάτη γίνεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Για να αντικατασταθεί ή να επιστραφεί το προϊόν, θα πρέπει το προϊόν να μην έχει υποστεί ζημιά από τον πελάτη και να μην είναι ελλιπές.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα, το προϊόν αντικαθίσταται ή η παραγγελία ακυρώνεται και επιστρέφεται αν δεν υπάρχει προϊόν με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.
Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας, η επιστροφή των χρημάτων της αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η αρχική σας πληρωμή στην εταιρεία μας.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να επιστρέψει το ποσό το αργότερο εντός 14 ημερών από την ακύρωση της παραγγελίας, ενώ ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση από την εκδότρια Τράπεζα, κάτι για το οποίο δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη.

Δικαίωμα αδικαιολόγητης υπαναχώρησης
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παράδοσης εκτός από όλα τα γούνινα παλτά που η περίοδος υπαναχώρησης είναι 3 ημερολογιακές ημέρες. Η απόσυρση γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Η συσκευασία των προϊόντων δεν θα πρέπει να έχει ανοιχτεί και τα εμπορεύματα να μην έχουν τεθεί σε λειτουργία.
Η υπαναχώρηση αυτή είναι αδικαιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και εάν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης πρέπει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με όλα τα μέρη, τα συνοδευτικά έντυπα και τη συσκευασία του σε άριστη κατάσταση.
Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνο εάν ο αγοραστής έχει καταβάλει πρώτα οποιοδήποτε ποσό χρεώνεται στην εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος.
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει για περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία ή για προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για μεταπώληση από τη στιγμή που έχουν αποσφραγιστεί ή/και χρησιμοποιηθεί ή για προϊόντα που έχουν παραγγελθεί.
Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή ηλεκτρονικά και η εταιρεία μας θα ενημερώσει τον πελάτη μέσω email μόλις τη λάβει.
Με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης, η εταιρεία μας υποχρεούται να επιστρέψει το τίμημα που εισέπραξε εντός 14 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων και ενδέχεται να υπάρξει μεγαλύτερη καθυστέρηση από την εκδότρια Τράπεζα, κάτι για το οποίο δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν φέρουμε ευθύνη.
The refund to the customer will be made by the same means by which the initial collection was made.
Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή θέσης σε λειτουργία των προϊόντων, η αξία τους μειώνεται αυτόματα καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται μεταχειρισμένο και ο πελάτης πρέπει να αποζημιώσει την εταιρεία για τη μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και κατά συνέπεια από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως χρησιμοποιημένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία μας.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό Κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο